Παρουσίαση βιβλίου & Εικαστική Έκθεση Φωτογραφίας 27.06.2018